Mandag den 22-10-2018 var der rejsegilde på Aars fjernvarmes nye lager silo. Lagersiloen rummer med sin imponerende størrelse 11.000 kubikmeter.

Tilbygningen består af en 550 kvadratmeter lagersilo, der med en automatisk kran flytter affald til forbrændingen efter behov. Udover den nye silo omfatter projektet bl.a. ny facadebeklædning af det eksisterende byggeri og ny vægt.​