Boligforeningen Enggaarden udbyder 25 boliger på Lundevej i Nibe i offentligt licitation.

Nedennævnte arbejder udføres i fagentreprise eller storentreprise.

​Information som PDF her.

Beliggenhed:

Lundevej, 9240 Nibe.

Byggeriet omfatter:

Bygge- og anlægsopgaver i forbindelse med opførelse af 1960 m2 nybygning af 25 boliger fordelt på 13 bygninger. 12 stk. dobbelthuse og 1 stk. enkelt hus. Alle boliger i ét plan.

Nybyggeriet udføres med bagmure og skillevægge i porebeton. Facader er teglsten. Vinduer og døre er træ- og aluminiumspartier. Gulvbelægning er klinker og trægulve. Tagkonstruktion er tagpap. Der udføres tilhørende VVS-, ventilations- og el-arbejder. Derudover udføres arbejder i terræn bestående af belægninger og beplantning.

Byggeperiode:

Byggeriet forventes, med forbehold for myndighedernes og kommunalbestyrelses godkendelse, igangsat: 01.04.2020 og afleveret den 01.07.2021.

Fagentrepriser:

1. Råhusentreprisen

1.1 Jordarbejdet

1.2 Kloakarbejdet

1.3 Betonarbejdet

1.4 Murerarbejdet

1.5 Terrænarbejdet

2. Tømrerentreprisen

2.1 Tømrer- og snedkerarbejdet

2.2 Tagpaparbejdet

3. Malerentreprisen

3.1 Malerarbejdet


4. VVS-entreprisen

4.1 VVS-arbejdet

4.2 Ventilationsarbejdet

4.3 Blikkenslagerarbejdet

5. El-entreprisen

5.1 EL-arbejdet

6. Bygherreleverance

6.1 Inventar

Tildelingskriterie:

Tildelingskriterie er: Laveste pris.

Frist for anmodning om deltagelse:

Torsdag den 29.08.2019 (udsendelse 03.09.2019)


Anmodning om deltagelse:

Anmodningen fremsendes pr. e-mail til info@km-ark.dk.
Anmodning om deltagelse skal som minimum indeholde følgende:
Hvilke(n) entreprise(r), der anmodes om.

Firmanavn, postadresse
Kontaktperson, telefon, e-mail.


Udsendelse af licitationsmateriale:

Licitationsmaterialet udsendes digitalt i PDF-format på www.Iprojekt.dk.

Bygherre:

Boligforeningen Enggaarden
Toften 12
9240 Nibe


Bygherrerådgiver:
Kuben Management A/S
Skibbrogade 5, 3. sal

9000 Aalborg

Totalrådgiver/arkitekt:

Krogh Madsen Arkitekter A/S

Arkitekter MAA

Byggeøkonomer MDB

Oustrupvej 28

9600 Aars

Kontaktperson: Martin Sørensen

Telefonnummer: 98621866 / 40982929

Ingeniør:

Sweco Danmark A/S

Sofiendalsvej 94

9200 Aalborg