​Transformerstation, Aalborg

​Bygherre

AKE

Opført

2009


Byggesum

ca. 2.5 mio kr eks moms


Beskrivelse

I forbindelse med bl.a. lovkrav omkring olieopsamling under transformerer samt et generelt ønske omkring en større åbenhed og signalværdi for Elforsyningen, er der udarbejdet budgetoverslag iht. skitser på de første fire transformerstationer.

Da vi blev bedt om at komme med et oplæg til en general renovering af transformerstationerne, i første omgang på hhv. Langagervej, Kummerøwsvej, 0stbyen og Vestbyen, med speciel opmærksomhed på facaderne, opstod der et yderligere ønske om at etablere en hvis genkendelig- og "imødekommenhed" for Elforsyningens transformerstationer.

Disse er i dag beliggende med centrale placeringer i et bybillede der har udviklet sig kraftigt igennem de seneste 40 år, hvorfor størsteparten af transformerstationerne i dag skiller sig kraftigt ud i forhold til deres placeringer.

Transformerstationerne der i flere tilfælde er opført om fabrikslignende bygninger, afskærmet med flere meter høje stålhegn og tre rækker pigtråd på toppen, har en "fjendtlig" og lukket udstråling, i forhold til et bybilledet der har udviklet sig arkitektonisk omkring disse.

Yderligere er der tale om bygninger, opført i mange forskellige arkitektoniske stilarter der afspejler den tid hvor bygningerne er opført. Dette medfører at en arkitektonisk harmonisering som middel til genkendelighed for Elforsyningen, ikke alene ville være økonomisk nærmest uansvarligt, men også fjerne billedet af den udvikling Elforsyningen har været igennem de seneste 40 ar.

Med baggrund i ovennævnte, samt de meget attraktive og bynære beliggenheder der præger transformerstationerne, foreslår vi et gennemgående tema med placering af bygningerne i en lille grøn oase/bypark med offentlig adgang, hvorved Elforsyningen ligeledes på dette punkt, bidrager generelt til lokalområderne. Dette vil samtidig forstærke indtrykket af miljørigtig energi (det grønne islæt), et område der p.t. arbejdes koncentreret med, hos AKE.

Yderligere foreslås at der synsmæssigt åbnes op til selve transformerne via glas/alu facader, således at det tillukkede bygningsudtryk ophæves. Dette forslås suppleret med en energirigtig baggrundsbelysning , således at selve transformerne kommer til at fremstå som "reklamesøjler I almen udstilling" for AKE.

Hermed opnås samtidig en sikring for brandspredning af de fritstående transformere, samtidigt med at disse sikkerhedsmæssigt sikres i forhold til den almene adgang.

Sammenfattet vil ovennævnte forslag tilføre bybilledet og denne beboere grønne offentlige parker i ofte tæt bebyggede områder, samtidigt med at der kulturelt bliver mulighed for at se hvad transformerstationerne reelt indeholder, samtidigt med at elforsyningen generelt bliver mere synlig, i positiv forstand.