​Badehotel, Blokhus

​Beskrivelse

Indledningsvis skal det understreges, at der er tale om et indledende ideoplæg til hvordan bebyggelsen kan etableres – et ideoplæg som i den videre bearbejdning bl.a. kræver udarbejdelse af ny lokalplan for bebyggelsen, hvorfor tidsperspektivet efter at investor er på plads, vil være en 1 års planlægningsfase og ca. 1 ! års byggetid - alt efter årstid, jordbundsforhold mv.

Blokhus Ny Badehotel indeholder ca. 125 hotelværelser, der alle nænsomt og modernistisk er indpasset efter den originale byggestil for Blokhus med sadeltag, hvidpudsede facader og røde tegltage.

Selve byggeriet er opdelt i en hovedbygning opført i 1 ! plan mod Strandvejen samt to tre-længede bygninger mod Høkervej, således at der dannes flere indvendige gårdrum, der er med til at lette det overordnede bygningsudtryk samt optimere lysforholdene.

Mod Høkervej og det eksisterende 3 etages byggeri, hæver bygningerne sig ligeledes til 3 etager, bestående af 2 ! etages bebyggelse, placeret ovenpå en ! etage med parkeringskælder.

Parkeringskælderen er udført under størstedelen af bebyggelsen og indeholder 120 – 125 parkeringspladser – gravet en ! etage ned og stikkende en ! etage op, af hensyn til grundvandet

Den halve etage over terræn der danner fundament for bebyggelsen i form af parkeringskælderen, tænkes indklædt i strandsand og marehalm, således at den originale natur for Blokhusområder trækkes med ind som base for bebyggelsen.

Hver hotelværelse tænkes indrettet med egen altan, te-køkken og toilet / bad, varierende i størrelse med ca. 50 m2 i gennemsnit inkl. gang, ankomst og øvrige fællesarealer. For at skabe sammenhængende adgangsforhold for området, er adgangsvejen til Støvesvej omlagt fra enden af Høkervej.

Beliggenhed 

Blokhus