​Børnehave, Frederikshavn

Beskrivelse

Integreret daginstitution i Frederikshavn

Det har været en interessant udfordring at omsætte de ønsker og funktioner, der er beskrevet i udbudsmaterialet til konkret form, og vi vil gerne rose kvaliteten af bygherrens grundige arbejde. Det er et kompetent program, og det udtrykker en høj grad af faglighed og varme for institutionens miljø og de børn, som kommer til at udfylde rammerne. Vores forslag følger i videst muligt omfang de stillede krav og ønsker.

Vi mener, at gode rum såvel inde som ude i daginstitutioner er kendetegnet ved at:

• Det er oplevelsesrigt

• Det giver psykisk og fysisk plads til udfoldelse

• Stemninger opstår og forsvinder, alt efter hvor barnet befinder sig

• Det er sanseskærpende og med til at udvikle

barnets begrebsverden og sprog

• Det gør barnet nysgerrigt og giver lyst til at un- dersøge

• Det får barnet til at træne grov- og finmotorik

• Det stimulerer fantasien

• Kunne udnytte lys, skygge og farver, at kunne røre ved tingene, lugte, smage og lytte

• Det har humor, glæde og personlighed

- og med det i baghovedet, har vi udformet huset.

Bygningen er placeret i det nordvestlige hjørne af byggefeltet mod Peter Wessels Vej og parkeringsarealet. Institutionens administration, køkken og fællesområder er placeret mod nord og vest, mens de tre grupper med børnenes primære opholdsrum er orienteret mod sydøst og sydvest. Her åbner bygningen sig som en fingerstruktur, der ligger ideelt i forhold til sollys og i forhold til udsynet til det store naturområde, som bliver etableret på det fælles areal øst for institutionens grund.

Mellem ”fingrene” opstår der mindre opholdszoner, som vi kalder nærlegepladser. Her kan børnene opholde sig ude, men være meget tæt på de indendørs rum, så her er et rart og intimt legemiljø, der er afskærmet fra den større legeplads og for vind med en lav hæk. Her fra kan børnene løbe videre ud på den store legeplads. Der opstår således en god sammenhæng mellem børnenes inde- og udearealer.

Der er ankomst for børn og forældre fra parkeringspladsen til de tre grupper A, B og C via en østlig sti på grunden. Man kommer først til gruppens fælles garderobe og videre via et fælles forbindelsesareal til de enkelte grupperum. Dette vil skabe naturlige forbindelser mellem spædbørnene og de lidt ældre børn i gruppen. Grupperummene kan bruges på tværs af gangen til leg mv., og det bliver således til et aktivt areal.

I et byggeri på 1.500 m² i ét plan vil man naturligt nok have en del areal til forbindelsesveje, men vi har bestræbt os på at gøre disse til aktive brugsarealer til rådighed for børnene som supplement til grupperummene.

Budget 

ca 18 mio. kr eks. moms.