​Brønderslev Flisværk

​Beskrivelse

Ud fra Brønderslev Varmes ønske om at skabe et bygningskompleks og et anlæg, som udover at fungere som en god og stabil varmekilde for borgerne har vi i nærværende forslag arbejdet videre med Designkatalogets ideer om et flot og bæredygtigt byggeri.

Med hensyn til byggeriets indretning, logistik og størrelse på rum har vi i stor udstrækning taget udgangspunkt i Designkatalogets oplæg, hvor alle funktioner grupperer sig omkring den store kedelhal og hvor de overordnede tekniske og maskinelle krav overholdes, blandt andet med hensyn til højder og størrelser på de enkelte rum. Der er dog som ekstra element en brandtrappe ned fra dækket over askerummet, som skal fungere som redningstrappe fra oplevelsesskærmen. Denne trappe skaber mulighed for et ekstra areal over kemirummet forudsat at dette ikke skal være højere end 5 meter.

Det arkitektoniske udtryk er opstået ud fra ønsket om at skabe en bygning der har en indbygget kraft og identitet, til at være et vartegn for Brønderslev Varme og Brønderslev by. Som middel til at opnå dette har vi arbejdet med grundbygningen som består af selve produktionsapparatet. Bygningen tænkes udført i mørke beton og sandwich elementer og med mørke vinduespartier, porte og døre, således at grundhuset fremstår neutralt. Uden på den neutrale bygning sættes oplevelsesskærmen som i den bærende konstruktion udføres i galvaniseret stål hvorpå der monteres ekstruderede lyse aluminiumsprofiler i natur farve udformet som kasseprofiler, i lodret format. Kontrasten mellem den mørke bygning og de lyse lodretstående lameller giver en elegant og let facade.

Den lyse skærm af lameller skaber med den mørke bygningsmasse som baggrund et enkelt æstetisk udtryk og omdanner i realiteten en kompleks sammensætning af bygningsvolumener til en smuk, enkel, let opfattelig skulpturel arkitektur, der falder smukt ind i naturen.

Med det udtryk som bygningen er tilført vil den fremstå som en ikonisk bygning med sin egen identitet og med en status af oplevelses- og energicenter.

Den udenpå liggende skærm har 2 overordnede funktioner.

For det første:

Flisværket består af mange forskellige bygningsvolumener, som er funktionsplaceret i en logistisk placering i forhold til hinanden. Disse volumener har forskellige højde og drøjde og giver derfor det samlede byggeri et lidt rodet indtryk, hvis det står ubearbejdet.

Derfor ”indpakkes” bygningsvolumenerne i en ydre facade der skaber værkets arkitektoniske identitet. Da det er store volumener vi arbejder med, er skærmens detaljering også tilpasset værkets dimensioner, skærmens ydre der er dannet af lodret stående lys lameller i aluminium er således tænkt udført i størrelse 100x300 mm der slører de bagved liggende mørkt tonede volumener.