​Idræts- & kulturcenter, Aars

​Bygherre

Vesthimmerlands kommune 

Byggesum

ca. 66 mio. kr.

Beskrivelse

”Aars Vest” grunden er et klart defineret areal beliggende mellem den nye planlagte omfartsvej mod vest, Løgstørvej mod nord, Støberivej mod øst og mod syd afgrænses arealet af en ny planlagt vej mellem Støberivej og den nye omfartsvej.

”Aars Vest” området er planlagt med et Idræts- og Kulturcenter, der med tiden tænkes at indeholde mange funktioner som: svømmehal, 2 indendørs haller, multihal, fitness, vandrehjem, kulturcenter, storkøkken, cafe,

funcenter, klublokaler, fællesadministration, stadion med tilskuerpladser m.m.

I direkte tilknytning til idræts- og kulturcentret etableres en daginstitution og en ny folkeskole, så man får fuld synergieffekt i forhold til udnyttelsen af bygningsanlægget. Skole og administrationsdelen i idræts- og kulturcentret, er bundet sammen via gangbroer på 1. sal, så der er fri passage mellem bygningerne på terrænplan og man kan færdes indendørs mellem skole, institution, idræt og kultur.

Trafikalt har vi valgt, at udlægge 3 ”mindre” parkerings- og afsætningspladser. En parkering ved Støberivej, der betjener daginstitution, mellemtrin folkeskole og til dels idrætscentret. En anden større parkerings- og

afsætningsplads mod syd, der betjener mellemtrin, udskoling og idrætscentret. Endelig er der parkering mod nord ved Løgstørvej primært til idræts- og kulturcentret. Fælles for de 3 parkeringsområder er, at de ikke skaber trafik på grunden, man får altså et bilfrit område, så man kan færdes trygt og sikkert.

Fra Aars by kan man også ankomme til skole og idræt på cykel, her tænkes banestien (Hvalpsundstien) taget i anvendelse. Stien kører på tværs af grunden - øst mod vest. Stien er i dag helt ret, i forslaget er stien forlagt i mindre retningsskift, der giver forskellige oplevelser gennem området, samtidigt med at dette er med til at sænke farten igennem om rådet.

Aars Vest området som helhed tænkes som en grøn oase, en park med aktiviteter og liv. Der er placeret flere fodboldbaner og kunststofbaner, sø til robåde og svømning, strand, beachvolley, atletikbane, skøjtebane, kælkebakke, trimruter, tarzansti, klatretårn, åbne nærlegepladser til daginstitution og skole, skaterpark, parkour, ude fitness, udecafe, drive in bio m.m. Et område for alle.

Aars Vest grunden vil med sit grønne islæt, være en del af den grønne kile, der tænkes fra Aars Golfklub i nord til de nye boligudstykninger syd for Aars Vest grunden. Et fantastisk nærområde for daginstitutionen og skolen der er med til at give karakter til området samt attraktivt udflugtsmål for kommunens borgere i bred forstand.