Skøjtevænget 

Skøjtevænget er en transformation af den gamle skøjtehal i Aalborg, omdannet til 58 boliger i form af 3 karreer. Navnet skøjtevænget, er et symbol på transformationen af et minde om den gamle skøjtehal, som desværre er gået tabt i Aalborg

De tre stok-bebyggelser danner naturligt tre gårdrum, som de forskellige beboere kan benytte. Dette skaber et grønt forbindingsled igennem området. I gårdrummene er der lagt fælles opholdsarealer ind, der skaber fælles arealer for beoerne, samt giver et alternativt udendørs opholdsareal til altanerne, fx til fælles arrangementer. De er afskærmet af hække der skaber hyggelige nicher for brugerne. Orienteringen mod syd sikre at der kommer rigeligt med sollys, i gårdene.

De to områder, A og B er naturligt afskærmet af den beplantede skrænt, der også dækker de tilhørende kældre til hver A bygning. Dette sikre et godt privatliv for begge bebyggelser, der tillader de store glasarealer i hver bebyggelse. Det er dog stadigvæk muligt at bevæge sig igennem området, gennem den fastlagte sti, der sikre en let vej gennem området, og videre ind til byen. Området kommer til at få en overvejende grøn karakter, der sikre sig at beboerne ikke kun vil nyde deres lyse lejligheder, men også de attraktive udeområder, der opfordre til ophold og afslapning. Området er afsluttet af 4 parcelhuse der skaber en overgang til det bagvedliggende villakvarter. Her sikre den tilknyttede have og terrasse, en god tilknytning til naturen og udelivet, og henvender sig derfor godt til børnefamilier. Sammen med deres 45 kvadratmeter terrasse over carporten sikres det at det altid er muligt at nyde sollyset.

Budget 

60.5 mio eks. moms

Bygherre 

Ungbo Danmark A/S