​Sognegård, Nibe

Beliggenhed

Nibe

Byggesum

ca. 14 mio. kr

Beskrivels

Med placeringen af den nye sognegård ved Nibe Kirke opstår nye muligheder for fællesskab. For kirkens menighed og byens borgere. Når sognegården kommer i tættere kontakt med kirken, vil det skabe synergi og opmærksomhed på kirkens aktiviteter. Det vil gøre kirken mere tilgængelig, både i teologisk og praktisk forstand. Middelalderens kirkerum var et solidt rum, hvor alting havde sin plads, og hver person sin form. I dag er kirkens rolle er ændret og kræver nogle andre rumligheder.

Den nye sognegårds arkitektur kan blive et nyt bindeled mellem ritualerne. Der etableres nye tidssvarende muligheder for undervisning og samvær. Ved at skabe plads til kirkekaffe, receptioner, fællesspisning, koncerter, gode forhold til foredrag og undervisning af børn og konfirmander, bedre forhold for samvær og samtale, moderne arbejdsforhold for medarbejderne tager kirken – og dermed menighedsrådet sit ansvar alvorligt og er med til at fremme kirkens og byens liv.

VISION

Vi ønsker, at sognegården skal fremstå i et smukt og naturligt samspil med kirken og byen. Sognegården skal med sin rumlighed invitere til samvær og nærvær. Det skal være en sanselig oplevelse at komme i huset. Sognegården skal give plads til liv, men også ro til eftertanke og tro.