Sundhedens Hus i Farsø er en central og vigtig brik i det nær sundhedsvæsen i Vesthimmerlands Kommune. Det huser private og kommunale sundhedstilbud og bygges i nær sammenhæng med tre andre centrale aktører: Kommunens Sundhedscenter Vesthimmerland og akutpladser på Plejecenter Højgaarden og Regionens sygehustilbud på Aalborg Universitetshospital i Farsø.

Sundhedens Hus er samlingspunktet for sundhedstilbud i de fire instanser, og borgeren vil opleve ét samlet sundhedsvæsen. Ved den fælles ankomstplads mellem Sundhedens Hus og det eksisterende Sundhedscenter skabes der en stærk kobling, der samtidigt tilgodeser svagt gående, afsætning med handicapbus, Taxa m.m.

Den fælles ankomstplads skaber en overskuelighed, ved den videre orientering i bygningen. Denne overskuelighed og sammenhæng sikres yderligere ved en naturlig opdeling af funktioner, med kommunal og privat fysioterapi stueplanen og læger med tilhørende sygeplejersker, kommunalt sygepleje og andre private og kommunale aktører på 1. sal. De fælles funktioner, der ikke har en direkte kobling til brugerne, er placeret således at lejerne har let adgang, og hvor brugerne naturligt bliver afskåret fra dem.

De to etager i Sundhedens Hus er koblet sammen gennem det dobbelthøje rum ved receptionen, hvor trappen er placeret. Den kombinerede trappe og elevatorløsning skaber et centralt skulpturelt element, der fordeler borgerne ubesværet rundt til den passende funktion. Det dobbelthøje rum sikrer overskuelighed og skaber et luftigt og behageligt miljø. Kombineret med den lyse og grønne gårdhave midt i bygningen sikres der et attraktivt, luftigt og lyst miljø. De lyse rum er med til at sikre en udstråling af helbredelse og sundhed. Det forstærkes af synligheden af trænings- og gymnastiksalene, der samtidig er med til at skabe en atmosfære af liv i hele huset.

Gennem huset er der generelt brugt materialer, der understreger det lyse miljø. Særligt trælamellerne er med til at sikre et venligt og behageligt miljø. Udvendigt er der også benyttet træ, hvor der ses en todeling af facaden i lighed med det eksisterende Sundhedscenter Vesthimmerland.

De deler den samme sorte bund, og den lettere gullige træfacade er en nyfortolkning af de gule tegl på det eksisterende Sundhedscenter Vesthimmerland. Differentiering i materialet sikrer, at bygningerne får hver deres identitet, men samtidig bibeholder et stærkt sammenspil.

Bygningen er placeret og orienteret således, at den sikrer en stærk sammenhæng med den smukke omkringliggende natur. Orienteringen sikrer udsigt til søen fra en stor del af kontorene, mens træningssalene benytter de eksisterende grønne arealer til udendørs træning. Etape 2 er placeret i sammenhæng med første etapes 1.sal og udnytter derved det naturlige terræn på grunden. Der skaber en naturlig indpasning i terrænet.

Bygherre

Vesthimmerlands kommune

Areal

ca. 2500 kvm​

Budget

 ca 8. mio