​Plejecentrets arkitektur er tilpasset det smukke grønne landskab, med åbne marker og skov mod nord og syd. Formen på de enkelte boliger, er sammen med den levende naturfarvede teglstensfacade og det sorte skrå tagpaptag, med til at danne en blød overgang til det omgivende terræn. Skalaen i bygningskroppene samt farven og formen på taget giver en naturlig tilpasning til Bostedet Enggården, som ligger i umiddelbar tilknytning til Det nye plejecenter.

Bygningen er udformet som mindre rækkehuse i form af de enkelte plejeboliger, fordelt ud i landskabet. De enkelte boliger er bundet sammen med fælles arealer, der danner hver afdeling. Disse fællesrum danner også grundlag for det interne sociale liv på plejecentret, og skaber overskuelighed og let adgang for både beboere og personale.

De enkelte afdelinger består af 2x15 demensboliger og 18 Leve-Bo boliger.

Ankomsten til Det nye plejecenter sker fra Riis Alle, med et grønt præget parkeringsanlæg, med mulighed for afsætning ved hovedindgangen.

Hovedindgangen ligger i en flot cylindrisk bygning, som tænkes udført med en overflade af lærketræslameller og glaspartier, der markerer sig som byggeriets ansigt ud af til. Ankomstbygningen rummer flere af de større lokaler til plejecentret og daghjemmet som café, fælles møde- og aktivitetsrum, kreativt område, motionsrum m.m.

I tilknytning til ankomstbygningen ligger en egen personaleindgang, så personalet kan ankomme og klæde om, uden, som det første, at blive inddraget i dagens arbejde med beboerne.

Mod nord, ved indgangen, er modtagekøkkenfløjen placeret, med mulighed for varelevering fra parkeringsarealet. Selve modtagekøkkenet er placeret således, at man fra caféområdet, kan følge med i madlavningsprocessen og livet omkring det.

Centralt i hver afdeling er der placeret gårdrum, der sikrer overskuelighed og lys.

De indre gårdhaver giver dels mulighed for beskyttet ophold og giver en overdækket ude-spiseplads i forbindelse med de mindre anretterkøkkener i afdelingerne. Dels vil de gange der ligger langs de indre gårdhaver give gode oversigtsmuligheder både for personale og beboerne, der kan orientere sig i forhold til henholdsvis opholdsområder og plejepersonalet.

Hver af de 2 demensenheder er delt op i henholdsvis 7 og 8 boliger mens Leve-Bo boligenheden er opdelt i 2x9 boliger.

Plejecentrets serviceareal er primært placeret omkring gårdhaven ved indgangen, hvor bl.a. Daghjem, Administration samt føromtalte aktivitetsrum, i den cylindriske bygning, har adgang til.

De enkelte boliger vil fremstå i lyse farver, med et ”plankegulv” i vinyl som vil give et hjemligt præg og samtidigt er praktisk i hverdagen. Mellem stue og soveværelse, er der en skydevæg, som kan flyttes eller helt fjernes, alt efter plejebehov. Ud for hver bolig er der en mindre terrasse, afskærmet fra en nabo med en hæk.

Vedrørende udearealer er der tænkt en sti rundt om hele anlægget, der har flere funktioner, som vandresti, kørsel ved indflytning, brandvej m.m. Generelt udføres udearealerne som en stor have, med forskellige oplevelser, beplantning, terræn m.m. Derudover er der tænkt 2 sansehaver, én ved de 2 demens enheder og en anden ved Leve-Bo enheden.

Bygherre 

Morsø Kommune 

Areal 

4200kvm

Budget

ca. 77 mio eks moms