​Pensionatet, Hjørring

Beskrivelse

Det oprindelige projekt med ombygning af pensionatet er ud fra en totaløkonomisk betragtning ændret til en nybygning.

Der er indgang til det nye byggeri i administrations- og servicefløjen, som ligger parallelt med den eksisterende parkeringsplads. I hver sin ende af servicefløjen ligger boligfløjene, som har plads til henhv. 6 og 7 beboere. Af de ialt 13 boliger er 2 indrettet som aflastningsboliger - en i hver boenhed. Hver boenhed har fælles køkken og spise/ opholdsareal. Disse to fællesarealer støder op til hinanden og kan bruges som et større samlingslokale ved at køre en foldevæg til side. I hver boenhed er der desuden et køkkendepot og vaskeri.

Bygherre

​Hjørring Kommune

​Adresse

Elsagervej 44, Hjørring

Opført

2011

Areal 

1000 kvm​

Byggesum

16 mio. kr. ekskl. moms