Vundet konkurrence om at skabe det nye kirkecenter til Aars kirke

Det eksisterende kirkecenter består af en række sammensatte saddeltagsbygninger der i sammenhæng skaber dets karakteristiske udtryk. Særligt mod Nibevej bliver dette koncept særligt synligt, hvor sammenspillet mellem de forskellige størrelser og højder af saddeltaget, skaber sit velkendte udtryk i bybilledet.

Udvidelsen af kirkecenteret tager derfor afsæt i det eksisterende byggeri, for at skabe en stærk sammenhæng, der stadig sikrer at man kan læse historien i de to afdelinger af byggeriet.

For at skabe en fortsættelse, men stadig bevare den historiske sammenhæng af byggeriet, er der skabt et lignende facadeudtryk, men en række sadeltags-bygninger placeret i række efter hinanden. Den nye facade er orienteret mod kirken og den interne vej, Kirkeplads, da det er her gæster og kirkegænger ankommer til bygningen.

De enkelte saddeltagskonstruktioner er forskudt i forhold til hinanden, i sammenspil med det eksisterende kirkecenter. På den måde brydes votummet op, således det fremstår som mindre bygninger i sammenspil med hinanden. Dette giver associationer til det mindre landsbysamfund, hvor sammenhæng og hjælpsomhed var i højsædet. Nogle af de værdier som kirken og kirkecenteret i stor grad bevarer i samfundet.

Vi har efter grundige analyser, vurderet at lægehuset, som en del af det nye kirkecenter, ville give flere problemer. Dels i forhold til ombygning til de ønskede rum, dels i forhold til at skabe et stærkt arkitektonisk samspil med eksisterende bebyggelse. Grundet placeringen af lægehuset og dets opbygning ville det heller ikke føre til mulighed for at bygge flere kvadratmeter.

Facadematerialerne er af rød teglsten, som dem på det eksisterende kirkecenter, komplimenteret af zink, hvor enkelte af de mindre bygningsformer er beklædt med dette. Dette er en fortolkning af den eksisterende facade, hvor der ligeledes leges med et sammenspil af metal og tegl. På perspektivet overfor ses det hvordan de dybe murhuller på det eksisterende kirkecenter føres videre over i det nye byggeri, derved bliver den klassiske saddeltagsform yderligere understreget og får et stærk skulpturelt udtryk, noget der oftest ses brugt i kirkearkitektur. Den nye tilbygning er designet med grønt tag. Taget bliver kun mere synligt når man bevæger sig langs bygningen. Særligt når man kommer fra kirken, vil man gennem let beskæring af eksisterende beplantning på kirkegården tydeligt kunne se det grønne tag, da kirken er hævet i forhold til kirkecenteret.

Overordnet kommer byggeriet til at fremstå som et sammenspil af forskellige saddeltags volumener der skaber en stærk sammenhæng gennem både den eksisterende og den nye del af kirkecenteret.​

Bygherre 

Aars meninghedsråd 

Opføres 

2020

Areal 

ca. 400 kvm.