​Biersted Skole

B​ygherre

Jammerbugt Kommune

Beliggenhed

Idrætsvej, Biersted

Opført

2012

Byggesum

20 mio. kr. ekskl. moms

Beskrivelse

Fleksible undervisningsmiljøer på Biersted Skole, herunder udvidelse med 6 undervisningslokaler, fælles opholdsarealer mv. samt ombygning i forbindelse med AT-påbud og indførelse af fleksible undervisningsmiljøer for yderligere 8 normalklasser. Yderligere er der ombygget tidligeremetalsløjd i kælderen til specialundervisning indenfor AKT området via etablering af atriumgård.