​Møllehøjskolen

Beskrivelse

Viborg Kommune Udbud i starten af 2015. 3 delaftaler på Totalrådgivning i forbindelse med ombygning og tilbygning på 3 kommunale skoler. Til vores store glæde blev, Krogh Madsen Arkitekter A/S med Stokvad Rådgivende Ingeniører som underrådgiver, prækvalificeret på

alle 3 og vandt senere udbuddet på de 2 af dem, nemlig Løgstrup Skole og Møllehøj Skolen.

Møllehøjskolen har i dag en række barakbygninger, der huser en del af skolens SFO og Indskolingsafsnit med tilhørende grupperum, toiletter og garderobe m.m.

Disse barakker er utidssvarende og nedslidte, hvorfor Viborg Kommune har besluttet at de skal fjernes og erstattes af nybyggeri og mindre ombygninger.

Projektets omfang er på ca. 1300 m² nybyggeri samt mindre ombygninger ( toiletter ved mellemtrin, Natur-Teknik i underetagen) som knytter sig til den eksisterende gangstruktur på skolen. Nybyggeriet er opdelt i 3 enheder – 1 for Indskoling, en anden for Administration og Billedkunst og endelig en tredje til Madkunstskab i underetagen etableres Natur-Teknik i nuværende billedkunstlokale.

Indskolingsafsnittet er designet efter ønsket om årgangsbaserede undervisning, det vil sige at klasserne er placeret parvis med en mobilvæg mellem, så der bliver maksimal fleksibilitet i undervisningen. Klasserne har skrå vinkler, da gør at rummene åbner sig mod lyset og det fri.

Klasserne er samlet om et stort fællesrum, der er tænkt som et multirum med et utal af anvendelsesmuligheder, fra samling af hele indskolingen, undervisning på opbyggede ”Tribuner”

Teater, gruppearbejde, filmfremvisning, bevægelse samt legearealer dannet af mobile reoler m.m.

Mellem klasserne er der garderober med mulighed for decentral ind /udgang. I indskolingsafsnittet er der desuden ind tænkt grupperum / SFO lokaler.

Der er desuden en kærne i indskolingen der indeholder depot, toiletter incl. HC-toilet, rengøringsrum og teknikrum.

​Indskolingsafsnittet tænkes generelt at være en symbiose mellem SFO og undervisning hvor lokalerne får dobbelt anvendelse. Desuden skal den nye indskolings- / SFO-bygning ses i sammenhæng med eksisterende SFO og 0-klasse på den anden side af gangen.

​Administration og billedkunst danner tilsammen den nye hovedindgang til Møllehøj Skolen i over-

gangen mellem de 2 bygningsafsnit. Administration er indrettet med et mindre receptionsareal og 4 kontorer hvoraf lederkontoret har plads til et mødebord, der er desuden et mindre opholds og venteareal.

​Billedkunstlokalet er udformet med store vinduer ved hovedindgangen så rummet kan være et ”udstillingsvindue” der over for dem der ankommer til skolen viser noget om skolens kreativitet, et levende værksted. Med plads til undervisning af 2 klasser af gangen.

​Madkundskabslokalet er placeret i den nordlige ende af bebyggelsen og danner en ny sammenkobling af mellemtrinet, ved placeringen af det nye lokale dannes en lille gårdhave med plads til f.eks. højbede med krydderurter og lidt grøntsager samt opholds / spiseareal.

​I underetagen indrettes natur og teknik i det tidligere billedkunstlokale, her tænkes den nuværende vådrumskerne åbnet mere op, så der bliver mere lys til den bagerste del af lokalet, samtidig giver den nye placering mulighed for udeforsøg og aktiviteter i forbindelse med lokalet.

​Skolen fremstår i dag som en sammensat bygningskompleks med bygninger af forskellige udseende og fra forskellige tids epoker, vi har ikke ønsket at bygge videre på tidligere tiders byggeskik, men derimod bygge i et nutidigt formsprog der signalerer, at skolen udvikler sig i takt med omverdenen.

​De nye tilbygninger til Møllehøj skolen tænkes udført med en muret høj ”sokkel” i en mørk teglsten, der definerer bygningsbasen mens den øvre del tænkes i galvaniserede metalplader, der sammen med store vinduespartier giver byggeriet et let og luftigt præg.

​Garderobeafsnit, grupperum, teknik samt skolens nye hovedindgang tænkes opført i mørke tegl, mørke gennemfarvede plader og sorte vinduesprofiler.

​De nye bygninger er med undtagelse af madskundskab alle orienteret mod parkeringsarealet og vil derfor være en stor del af skolens nye ansigt udadtil.

​Der lægges vægt på vedligeholdelses venlige materialer som tegl, galvaniseret stål, træ-alu vinduer, tagpap. Inderum tænkes med malede vægflader med filt og glans på ca. 20, gulve med linoleum i fællesrum, klasser og administration. Vinylbelægning i madkunst, billedkunst, garderober og toiletter.

​Udearealerne ved indskoling tænkes omrammet med bøgehæk beplantning og ligeledes defineres den nye hovedindgang med hækbeplantning.

Udearealerne vil blive viderebearbejdet med hensyn til cykelparkering, legearealer m.m. i projekteringsfasen.

​Bygherre

Viborg Kommune

Beliggenhed

Bruunshåbvej 25, 8800 Viborg

Areal

1300​

Opført

2017

Byggesum

ca. 16. mio. kr.