Idrætshal - Erhvervsskolerne Aars

​Bygherre

Erhvervsskolerne Aars

Beliggenhed

Østre Boulevard 10, Aars

Opført

2017

Beskrivelse

-“Energien” er Erhvervsskolerne i Aars’ nye idrætshal. Bygningen er designet med fokus på at få skabt en lys og luftig idrætshal, med udkig til omgivelserne.

Der er etableret publikumsfaciliteter langs banerne samt en balkon, der sikrer en god oplevelse for både de aktive, samt tilskuere.

Projektet er udviklet til at kunne akkommodere alle de forskellige funktioner som erhvervsskolen har behov for. Dette inkluderer bl.a. træningscenter, laboratorium samt at diverse landbrugsmaskiner skal kunne køre på gulvet. Projektet er dog fra start udviklet med fokus på ikke kun at opfylde skolens og hallens behov, men at give noget videre. Det er derfor planen, at hallen ikke kun skal bruges i sammenhæng med skolens diverse funktioner, men også bruges af det lokale samfund, hvor en række af de frie timer tænkes udbudt til lokale foreninger.

Denne tilgang er også anvendt når det kommer til energi, hvor et stort solcelleanlæg er installeret på tagfladen. Bygningen produ- cerer derved 78kW, hvilket er mere end hvad hallen selv bruger. Til sammenligning svarer det til hvad 13 parcelhuse maximalt kan yde. Udover en stor energiproduktion er projektet også energioptimeret på en række punkter. For eksempel er gulvvarmen koblet på returvarmen fra Erhvervsskolerne. Dette sikrer at varmen naturligt opnår en passende temperatur til opvarmning af hallen, samt at fjernvarmen udnyttes mere effektivt. Alle lamper er LED med dags- lysstyring.

I selve hallen er der etableret naturlig ventilation, med CO2-sty- ring, gennem spjæld i væggen, samt ovenlys. Vinduerne har indbygget persienner, der sikrer en god afskærmning, samt mindsker risikoen for skader. Det er bl.a. derfor at de diverse installationer er planforsinket. Derved sikres der at installationer ikke bliver udsat for skader i forbindelse med de forskellige sport der bliver dyrket, og er samtidigt med til at give et arkitektonisk rent udtryk, der fremhæver den simple elegante form af hallen.

ENERGIEN - ERHVERVSSKOLERNE AARS