Vundet totalentreprise på DGNB Guld daginstitution Skydebanevej

​BØRNEHØJEN - DGNB GULD DAGSINSTITUTION - VUNDET TOTALENTREPRISE

Børnehøjen er Aalborg vestbyens nye DGNB GULD daginstitution. En daginstitution, som er integreret med naturen og landskabet gennem arkitekturen. bygningen er tilpasset landskabet og bliver en forlængelse heraf, ved selv at rejse sig som en grøn bakke i landskabet. Der skabes herved et ikonisk byggeri med tæt sammenknytning til området og naturen.

Det naturlige bakkede landskab ligger allerede op til sjov og leg. Ved at forsætte det bakkede landskab gennem arkitekturen, integreres bygningen i landskabet og bygger derfor videre på de kvaliteter som landskabet allerede tilbyder.

Under taget trækker bygnings facade sig frem og tilbage og skaber et legende spil i facaden, som understreges ved brugen af mursten og træ, der igen trækker associationer tilbage til naturen.

Alle disse forskydninger er i sammenspil med taget, med til at skabe en lang række nicher med forskellige udhæng. Indenfor afspejler nicherne De indre rums behov og funktion, mens der udvendigt skabes en lang række overdækkede nicher til leg af forskellig art, samt solafskærmning.

Det grønne tag ændrer karakter, alt efter hvilken vinkel det opleves fra. Fra vejen og ankomstsiden ses det grønne tag i sammenspil med de bagvedliggende træer og det kupperede landskab. Her får manoplevelsen af at daginstitutionen næsten går i et med naturen.

Fra legepladsen åbnes taget op med det lange gennemgående ovenlysvindue. Samtidig åbnes facaden op ved alrummet, hvilket styrker oplevelsen bygningens samlingspunkt, både ude og inde.

Daginstitutionens gennemløbende, sammenhængende ovenlys er med til at trække dagslys ned i både gangarealer og garderober. Derved sikres der gode dagslysforhold i alle opholdsrum, gennem hele dagen. Ovenlyset er samtidigt med til at give bygningen karakter og genkendelighed.

Der bliver herved skabt et ikonisk byggeri med tæt forbindelse til naturen og området, og god forbindelse mellem ude og inde.

Andre nyheder

Fremskridt på Nørager daginstitution

Læs mere

Krogh Madsen Arkitekter vinder succes virksomhed 2022

Læs mere

Vundet totalentreprise Seminariedaginstitutionen

Læs mere

Vundet totalentreprise på DGNB Guld daginstitution Bornholmsgade

Læs mere