En ny tilbygning til Aalestrup skole i stedet for den nuværende grå fløj vil danne nye rammer for hele skolen, der både er med til at styrke fællesskabet, samt skabe et godt læringsmiljø for eleverne, med fokus på den fleksibilitet som moderne undervisning kræver.

Den nye tilbygning omslutter skolegården og skaber derved attraktive rum indendørs og udendørs. Den nye gårdhave agerer fælles samlingspunkt og forbindelsesled, der opfodrer til fællesskab og leg.

Tilbygningen er opbygget af en række klynger af lokaler, der skaber en logisk og overskuelig fordeling af lokaler og funktioner, med et ubesværet flow gennem hele bygningen. Der er også etableret indgange både for AKT afdelingen og klasselokalerne med egen garderobe. Derved sikres der let tilgang til alle lokaler, med minimeret støj samt god udnyttelse af garderobefaciliteterne. Der bliver samtidigt etableret gode toiletfaciliteter, der løser den alvorlige mangel, der er under de eksisterende forhold. Klyngerne skaber også kig ud i det fri både mellem de enkelte klynger og langs gangene, der sikre et lyst og behageligt miljø, der yderligere styrkes af ovenlysene der trækker lys ind i gangarealerne.

Vinduerne i byggeriet er sænket således at vindueskarmene fungere som fordybelseszoner for eleverne, sådanne siddenicher kunne derved blive et gennemgående element igennem hele tilbygningen.