Den nye daginstitution ved Bornholmsgade i Aalborg er en bygning, som omfavner leg og nysgerrighed. Gennem legende facader og forskudte volumener skaber bygningen et nyskabende og interessant udtryk, der opfodrer til leg og undren.

Bygningen brydes ned i en mindre skala ved at underopdele de enkelte funktioner. Der skabes samtidigt en bygning i børnehøjde med flere mindre bygningsvolumener, fremfor en stor institution.

Denne tilgang bruges gennem hele projektet til at bryde hver del ned i simple overskuelige bider. Derved skabes der et univers i børnehøjde, der samtidigt er let overskueligt for pædagoger og forældre. Om det er kroge at lege i, fleksible garderober til leg eller vinduer i forskellige højder og farver, faciliterer den nye daginstitution ikke kun børnene og deres behov, men opfordrer og udfordrer børnene. Derved forstærker arkitekturen legen og trivslen hos børnene.

Bygningen er med til at skabe et vartegn med sit karakteristiske udtryk og legende former, men er samtidigt indpasset i området, med sin røde murstensfacade, der er karakteristisk for det omkringliggende Ø-gadekvarter og ikke mindst den nærliggende skole og børnehave. Det grønne tag forbinder bygningen med det grønne naturområde, og er en vigtig faktor i forhold til nedbrydning af bygningen i mindre elementer.