Plejecentrets arkitektur er tilpasset det smukke grønne landskab, med åbne marker og skov mod nord og syd. Formen på de enkelte boliger, er sammen med den levende naturfarvede teglstensfacader og det sorte skrå tagpaptag, med til at danne en blød overgang til det omgivende terræn. Skalaen i bygningskroppene samt farven og formen på taget giver en naturlig tilpasning til Bostedet Enggården, som ligger i umiddelbar tilknytning til Det nye plejecenter.

Bygningen er udformet som mindre rækkehuse i form af plejeboligerne, fordelt ud i landskabet. De enkelte boliger er bundet sammen med fælles arealer, der danner hver afdeling. Disse fællesrum danner også grundlag for det interne sociale liv på plejecentret, og skaber overskuelighed og let adgang for både beboere og personale.

De enkelte afdelinger består af 2x15 demensboliger og 18 Leve-Bo boliger.

Hovedindgangen ligger i en flot cylindrisk bygning, der markerer sig som byggeriets ansigt ud af til. Ankomstbygningen rummer flere af de større lokaler til plejecentret og daghjemmet som café, fælles møde- og aktivitetsrum, kreativt område, motionsrum m.m.

Bygherre
Morsø Kommune

Areal
4200 kvm.

Budget
ca. 77 mio eks moms

Bygherre
Morsø Kommune

Areal
4200 kvm.

Budget
ca. 77 mio eks moms