Viborg Kommune udbød i starten af 2015 3 delaftaler på Totalrådgivning i forbindelse med ombygning og tilbygning på 3 kommunale skoler. Krogh Madsen Arkitekter A/S  blev prækvalificeret på alle 3 og vandt senere udbuddet på de 2 af dem, hvoraf Løgstrup Skole var den ene.

Skolen fremstår i dag som en sammensat bygningskompleks med bygninger af forskellige udseende og fra forskellige tids epoker, vi har ikke ønsket at bygge videre på tidligere tiders byggeskik, men derimod bygge i et nutidigt formsprog der signalerer, at skolen udvikler sig i takt med omverdenen. Bygningsfronten domineres af 3 cylindre der er med til at skabe en levende og spændende facade. Den største cylinder indeholder skolens ledelse og administration lige ved hovedindgangen. Den mellemstore cylinder huser Cockpittet, der har en egen afgrænset enhed her, som en integreret del af skolen. Den mindste cylinder indeholder møderum / flexrum og elevator til kælderen, og optræder som overgangsled til eksisterende skole. Der lægges vægt på vedligeholdelses venlige materialer som tegl, indfarvede facadeplader i fibercement, træ-alu vinduer, tagpap. Inderum tænkes med malede vægflader med filt og glans på ca. 20, gulve med linoleum i fællesrum, klasser og administration. Vinylbelægning i madkunst og toiletter. Udearealerne ved Cockpittet tænkes omrammet med bøgehæk beplantning så der dannes et mere ”privat” areal.

Ud mod Skolegade etableres der en ny parkeringsplads med kiss and ride anlæg, desuden tænkes der en busafsætningsplads, direkte ud for den nye forplads og hovedindgang til Løgstrup Skole.

Bygherre
Viborg Kommune

Beliggenhed
Skolegade 9, 8831 Løgstrup

Areal
ca. 870 m² nybygning og ca. 1130 m² ombygning

Opført
2017

Byggesum

ca 20 mio. kr

Bygherre
Viborg Kommune

Beliggenhed
Skolegade 9, 8831 Løgstrup

Areal
ca. 870 m² nybygning og ca. 1130 m² ombygning

Opført
2017

Byggesum

ca 20 mio. kr